TasteSthlm-kort och bok

Taste Sverige finns inte längre!

Bäste kund! Taste Sverige är nerlagt och det går inte längre att aktivera kort eller hämta vouchers. För eventuella frågor kontakta oss på kundtjanst@tastesverige.se